Sắp tuyên án BS Lương, nhưng các tình tiết này chưa được sáng tỏ?

Bị cáo Hoàng Công Lương.
Bị cáo Hoàng Công Lương.
Bị cáo Hoàng Công Lương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top