Sắp hết hạn đình chỉ, chuẩn bị họp về kỷ luật đối với đại úy Hiền

Lên top