Sập bẫy nhận quà của bạn trai ngoại quốc, cô gái bị lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Hằng và em trai giúp sức tích cực cho nhóm lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: V.Dũng
Hằng và em trai giúp sức tích cực cho nhóm lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: V.Dũng
Hằng và em trai giúp sức tích cực cho nhóm lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: V.Dũng
Lên top