Sang Trung Quốc hái chè lương 10 triệu đồng, bị bán làm vợ ông già 63 tuổi

Bị cáo tại phiên tòa
Bị cáo tại phiên tòa