Sáng nay, xét xử vợ chồng giết chủ nợ đốt xác phi tang ở Hải Dương

Số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, nơi Cao Tài Năng thực hiện hành vi giết chủ nợ dã man. Ảnh: Mai Dung
Số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, nơi Cao Tài Năng thực hiện hành vi giết chủ nợ dã man. Ảnh: Mai Dung
Số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, nơi Cao Tài Năng thực hiện hành vi giết chủ nợ dã man. Ảnh: Mai Dung
Lên top