Sáng nay, Phúc XO tiếp tục hầu tòa

Phúc XO và các đồng phạm được đưa vào tòa. Ảnh: Quang Phương
Phúc XO và các đồng phạm được đưa vào tòa. Ảnh: Quang Phương
Phúc XO và các đồng phạm được đưa vào tòa. Ảnh: Quang Phương
Lên top