Sản xuất tiền giả, đem đi mua bán hàng hóa để thối lại tiền thật

Máy móc liên quan đến việc làm tiền giả. Ảnh: Công an cung cấp.
Máy móc liên quan đến việc làm tiền giả. Ảnh: Công an cung cấp.
Máy móc liên quan đến việc làm tiền giả. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top