Sản xuất "Rượu sâm Ngọc Linh" không có giấy phép

Đà Nẵng phát hiện hàng chục chai rượu sâm Ngọc Linh không có giấy chứng nhận hợp pháp.
Đà Nẵng phát hiện hàng chục chai rượu sâm Ngọc Linh không có giấy chứng nhận hợp pháp.
Đà Nẵng phát hiện hàng chục chai rượu sâm Ngọc Linh không có giấy chứng nhận hợp pháp.
Lên top