Sai phạm về hóa đơn vẫn diễn biến phức tạp

Tình trạng những sai phạm về hóa đơn vẫn diễn biến phức tạp (ảnh minh họa).
Tình trạng những sai phạm về hóa đơn vẫn diễn biến phức tạp (ảnh minh họa).
Tình trạng những sai phạm về hóa đơn vẫn diễn biến phức tạp (ảnh minh họa).
Lên top