Sai phạm tại rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ: Khởi tố người thứ 11

Đất lâm nghiệp bị hợp thức hóa thành đất thổ cư và đất nông nghiệp. Ảnh Đình Văn
Đất lâm nghiệp bị hợp thức hóa thành đất thổ cư và đất nông nghiệp. Ảnh Đình Văn
Đất lâm nghiệp bị hợp thức hóa thành đất thổ cư và đất nông nghiệp. Ảnh Đình Văn
Lên top