Sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi: Khởi tố thêm 5 đối tượng

Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi hư hỏng nặng.
Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi hư hỏng nặng.
Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi hư hỏng nặng.
Lên top