Sai phạm tại cảng than km6 ở TP. Cẩm Phả: Điều chuyển một loạt cán bộ

Bến bãi tập kết than chế biến, tiêu thụ lậu ở cảng km6 (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) trước đó vài tháng khi Lao Động phản ánh. Ảnh: T.N.D
Bến bãi tập kết than chế biến, tiêu thụ lậu ở cảng km6 (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) trước đó vài tháng khi Lao Động phản ánh. Ảnh: T.N.D
Bến bãi tập kết than chế biến, tiêu thụ lậu ở cảng km6 (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) trước đó vài tháng khi Lao Động phản ánh. Ảnh: T.N.D
Lên top