Sai phạm ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Bắt Phó Tổng giám đốc VEC

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng sau thời gian đi vào hoạt động. Ảnh: LĐO.
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng sau thời gian đi vào hoạt động. Ảnh: LĐO.
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng sau thời gian đi vào hoạt động. Ảnh: LĐO.
Lên top