Sai phạm hàng trăm tỉ, 6 bị cáo chia nhau hơn 40 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Lên top