Sai phạm của ông Trương Minh Tuấn trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ

Cựu Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn. Ảnh: NLĐ.
Cựu Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn. Ảnh: NLĐ.
Cựu Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn. Ảnh: NLĐ.
Lên top