Sai phạm của Giám đốc CDC Hà Nội ra sao?

Bị can Nguyễn Nhật Cảm (ngoài cùng bên trái) - cựu Giám đốc CDC Hà Nội và một số bị can liên quan vụ án. Ảnh cơ quan công an.
Bị can Nguyễn Nhật Cảm (ngoài cùng bên trái) - cựu Giám đốc CDC Hà Nội và một số bị can liên quan vụ án. Ảnh cơ quan công an.
Bị can Nguyễn Nhật Cảm (ngoài cùng bên trái) - cựu Giám đốc CDC Hà Nội và một số bị can liên quan vụ án. Ảnh cơ quan công an.
Lên top