Sabeco bán tháo cổ phần giá bèo liên quan khu đất vàng ra sao?

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong phần trả lời thẩm vấn liên quan đến bán cổ phần Sabeco. Ảnh: C.Hùng.
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong phần trả lời thẩm vấn liên quan đến bán cổ phần Sabeco. Ảnh: C.Hùng.
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong phần trả lời thẩm vấn liên quan đến bán cổ phần Sabeco. Ảnh: C.Hùng.
Lên top