Sa thải 2 nhân viên vi phạm công tác phòng chống dịch ở Bà Rịa - Vũng Tàu

3 đối tượng Trần Thị Ngân Hà, Vũ Đại Dương, Hoàng Gia Thuận khi cơ quan chức năng lập biên bản. Ảnh: CA
3 đối tượng Trần Thị Ngân Hà, Vũ Đại Dương, Hoàng Gia Thuận khi cơ quan chức năng lập biên bản. Ảnh: CA
3 đối tượng Trần Thị Ngân Hà, Vũ Đại Dương, Hoàng Gia Thuận khi cơ quan chức năng lập biên bản. Ảnh: CA
Lên top