Rút ngắn thủ tục để xét xử kẻ đấm liên tiếp đội viên tự quản chốt kiểm soát

Trần Mạnh Hà đòi thông chốt kiểm soát còn đấm đội viên tự quản. Ảnh: H.Trung
Trần Mạnh Hà đòi thông chốt kiểm soát còn đấm đội viên tự quản. Ảnh: H.Trung
Trần Mạnh Hà đòi thông chốt kiểm soát còn đấm đội viên tự quản. Ảnh: H.Trung
Lên top