Rút giấy phép vĩnh viễn 3 quán karaoke ở Hải Phòng hoạt động "chui"

Quán karaoke ở đường Văn Cao (Hải An, Hải Phòng) hoạt động chui giữa dịch. Ảnh CTV
Quán karaoke ở đường Văn Cao (Hải An, Hải Phòng) hoạt động chui giữa dịch. Ảnh CTV
Quán karaoke ở đường Văn Cao (Hải An, Hải Phòng) hoạt động chui giữa dịch. Ảnh CTV
Lên top