Rượu vào rồi giết người mâu thuẫn hồi 7 năm trước

Đối tượng Lình tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Đối tượng Lình tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Đối tượng Lình tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Lên top