Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

RỪNG GIA LAI BỊ TÀN PHÁ: Thành lập Ban quản lý rừng Nam Sông Ba