RỪNG GIA LAI BỊ TÀN PHÁ: Thành lập Ban quản lý rừng Nam Sông Ba