Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rủi ro trong vận tải hàng không, trách nhiệm thuộc về ai?