“Rửa tiền” bằng cách nhờ người thân đứng tên bất động sản, ôtô

Chánh án TAND tối Nguyễn Hòa Bình. Ảnh Trung Đỗ.
Chánh án TAND tối Nguyễn Hòa Bình. Ảnh Trung Đỗ.
Chánh án TAND tối Nguyễn Hòa Bình. Ảnh Trung Đỗ.
Lên top