Rủ người đi chém chủ tiệm cầm đồ vì nghĩ bị lấy lãi “cắt cổ”

Đối tượng trong vụ chém chủ tiệm cầm đồ tại cơ quan công an. Ảnh: PV
Đối tượng trong vụ chém chủ tiệm cầm đồ tại cơ quan công an. Ảnh: PV
Đối tượng trong vụ chém chủ tiệm cầm đồ tại cơ quan công an. Ảnh: PV
Lên top