Rủ đồng bọn đến nhốt rồi chém người ăn số đề

Đối tượng Hoàng Nguyên Trường tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Hoàng Nguyên Trường tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Hoàng Nguyên Trường tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top