Rình trước ngân hàng chờ người rút tiền đi ra, đuổi theo cướp giật

Hai bị cáo Tân và Lâm (từ trái qua) tại phiên tòa sơ thẩm.
Hai bị cáo Tân và Lâm (từ trái qua) tại phiên tòa sơ thẩm.
Hai bị cáo Tân và Lâm (từ trái qua) tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top