Rapper đốt sách quay MV: Có dấu hiệu hình sự, chuyển công an điều tra

Cảnh quay đốt sách trong MV của LOCOBoiz.
Cảnh quay đốt sách trong MV của LOCOBoiz.
Cảnh quay đốt sách trong MV của LOCOBoiz.
Lên top