Rao bán ma túy trong vũ trường

Thời điểm cảnh sát kiểm tra vũ trường Airport. Ảnh: L.N.
Thời điểm cảnh sát kiểm tra vũ trường Airport. Ảnh: L.N.
Thời điểm cảnh sát kiểm tra vũ trường Airport. Ảnh: L.N.
Lên top