Rạn xương chân nhập viện, dân tố bị công an xã đánh

Anh Lê Hữu Nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện Phú Vang. Ảnh: NĐT
Anh Lê Hữu Nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện Phú Vang. Ảnh: NĐT
Anh Lê Hữu Nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện Phú Vang. Ảnh: NĐT