Ra tù, đôi bạn rủ nhau đi cướp rồi lại cùng bị bắt... trở lại tù

Sau khi ra tù, Phước và Phi lại bị bắt vào tù vì tội cướp tài sản. Ảnh: L.X
Sau khi ra tù, Phước và Phi lại bị bắt vào tù vì tội cướp tài sản. Ảnh: L.X
Sau khi ra tù, Phước và Phi lại bị bắt vào tù vì tội cướp tài sản. Ảnh: L.X
Lên top