Ra tù 8 tháng, lại đi trộm cắp để mua ma túy

Đối tượng Nguyễn Khắc Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHY.
Đối tượng Nguyễn Khắc Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHY.
Đối tượng Nguyễn Khắc Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHY.
Lên top