Công trình xây dựng nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn (Cà Mau):

Quyết toán khống trên 6 tỉ đồng