Quyết tâm trấn áp tội phạm vụ xách mã tấu, dao tự chế vây chém xe dân phòng

Các đối tượng bị bắt giữ còn rất trẻ_Ảnh: CTV
Các đối tượng bị bắt giữ còn rất trẻ_Ảnh: CTV
Các đối tượng bị bắt giữ còn rất trẻ_Ảnh: CTV
Lên top