Quyết định truy nã Vũ “nhôm” đã được dán các địa điểm công cộng