Quy trình kiểm tra nồng độ cồn, xử lý thiết bị phòng chống dịch COVID-19

Cảnh sát giao thông đưa vào sử dụng thiết bị mới kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh Trần Vương.
Cảnh sát giao thông đưa vào sử dụng thiết bị mới kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh Trần Vương.
Cảnh sát giao thông đưa vào sử dụng thiết bị mới kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh Trần Vương.
Lên top