Quy định về kỷ luật lao động và trợ cấp mất việc làm

Lao động nữ nghỉ chế độ thai sản chỉ đi làm sớm sau khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng.  Ảnh  Nam Dương
Lao động nữ nghỉ chế độ thai sản chỉ đi làm sớm sau khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng. Ảnh Nam Dương
Lao động nữ nghỉ chế độ thai sản chỉ đi làm sớm sau khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng. Ảnh Nam Dương
Lên top