Quên rút chìa khóa trên xe, 2 tên trộm thừa cơ lấy cắp

2 đối tượng trộm xe máy Tuấn Anh và Thuận (từ phải sáng). Ảnh: PV
2 đối tượng trộm xe máy Tuấn Anh và Thuận (từ phải sáng). Ảnh: PV
2 đối tượng trộm xe máy Tuấn Anh và Thuận (từ phải sáng). Ảnh: PV
Lên top