Quảng Trị: Tuần tra biển khống, “rút ruột” Nhà nước hàng tỉ đồng