Quảng Trị: Triệt phá tụ điểm ma túy ở khu dân cư

Đối tượng Nguyễn Văn Hữu. Ảnh: Phước Trung.
Đối tượng Nguyễn Văn Hữu. Ảnh: Phước Trung.
Đối tượng Nguyễn Văn Hữu. Ảnh: Phước Trung.
Lên top