Quảng Trị: Tìm được một số vật dụng nghi của hai phụ nữ mất tích

Khu vực rừng mà 2 phụ nữ dừng xe để lấy măng. Ảnh: M.H.
Khu vực rừng mà 2 phụ nữ dừng xe để lấy măng. Ảnh: M.H.
Khu vực rừng mà 2 phụ nữ dừng xe để lấy măng. Ảnh: M.H.
Lên top