Quảng Trị: Tạm giữ hình sự 16 đối tượng tham gia đánh bạc