Quảng Trị: Phát hiện pháo lậu và roi điện trong cửa hàng tạp hóa

Công an Quảng Trị phát hiện pháo lậu trong cửa hàng tạp hóa. Ảnh: Anh Vũ.
Công an Quảng Trị phát hiện pháo lậu trong cửa hàng tạp hóa. Ảnh: Anh Vũ.
Công an Quảng Trị phát hiện pháo lậu trong cửa hàng tạp hóa. Ảnh: Anh Vũ.
Lên top