Quảng Trị: Phát hiện hàng chục bao nghi than đá dưới lớp gỗ dăm xuất khẩu

Mặt hàng nghi than đá được phát hiện dưới lớp dăm gỗ. Ảnh: HQ.
Mặt hàng nghi than đá được phát hiện dưới lớp dăm gỗ. Ảnh: HQ.
Mặt hàng nghi than đá được phát hiện dưới lớp dăm gỗ. Ảnh: HQ.
Lên top