Quảng Trị: Phát hiện gần 500 trường hợp vi phạm sử dụng điện

Một trường hợp trộm cắp điện được phát hiện trong Quý 1/2021. Ảnh: ĐL
Một trường hợp trộm cắp điện được phát hiện trong Quý 1/2021. Ảnh: ĐL
Một trường hợp trộm cắp điện được phát hiện trong Quý 1/2021. Ảnh: ĐL
Lên top