Quảng Trị: Phá ổ đánh bạc tại thị trấn Khe Sanh, bắt giữ 11 đối tượng