Quảng Trị: Nổi cơn ghen, chồng đổ xăng đốt vợ cũ tử vong