Quảng Trị: Nhóm nam nữ tụ tập trong căn nhà thuê sử dụng ma túy trái phép

Các đối tượng bị phát hiện sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: Công an Đông Hà.
Các đối tượng bị phát hiện sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: Công an Đông Hà.
Các đối tượng bị phát hiện sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: Công an Đông Hà.
Lên top