Quảng Trị: Mua ma túy ở biên giới, vận chuyển về nội địa thì bị bắt

Đối tượng Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đình Tiến.
Đối tượng Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đình Tiến.
Đối tượng Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đình Tiến.
Lên top