Quảng Trị: Gần 4.000 lượt tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông

Lực lượng CSGT Quảng Trị kiểm soát giao thông trong nắng nóng. Ảnh: Cục CSGT.
Lực lượng CSGT Quảng Trị kiểm soát giao thông trong nắng nóng. Ảnh: Cục CSGT.
Lực lượng CSGT Quảng Trị kiểm soát giao thông trong nắng nóng. Ảnh: Cục CSGT.
Lên top